Seventh-day Adventist® Church

BOMANI SDA

Menu

Latest comments by Henry Mulemwa

8721 photo

1 Pet. 5:1-10, Acts 6:1-6, Jer. 10:21, Matt. 20:24-28, Prov. 3:34, Rev. 12:7-9.

8721 photo

1 Peter 5:1-10

Kanisa la Wa Adventista Wasabato - Jimbo la Mara
©2020. Bomani SDA Church